تبليغات X
مشاوره حقوقی
عناوین مطالب

دفتر حقوقی  علی احدی با ارائه خدماتی از جمله:

 1. مطالبه خسارت به طور کلی
 2. مطالبه هزینه دادرسی و حق الوکاله
 3. الزام به تنظیم سند رسمی ملک
 4. الزام به تنظیم سند اتومبیل،تلفن وکشتی
 5. ابطال سند مالکیت
 6. ابطال سهام شرکت
 7. ابطال قرارداد عادی انتقال ملک مانند قولنامه و …
 8. الزام به انتقال سهم یا شرکت
 9. دعوای ابطال اجاره نامه ملک مزروعی
 10. دادخواست ضرر و زیان ناشی از جرم
 11. اختلاف ناشی از پیمان ها
 12. ابطال عملیات اجرایی اسناد لازم الاجرای مالی مانند چک و سفته
 13. مطالبه سهم الشرکه
 14. مطالبه بهای زمین تملیکی توسط دولت
 15. الزام به ایفای تعهد مالی
 16. اعتراض ثالث به دعاوی فوق
 17. دعوای مطالبه دیه به طرفیت وارث قاتل غیر عمد
 18. ورود  ثالث به دعاوی فوق
 19. تقابل به دعاوی فوق
 20. دعاوی راجع به حقوق مالی مانند حق شفعه، حق فسخ،ابطال معامله و بی اعتباری سند
 21. اعتراض به ثبت
 22. مطالبه ثمن
 23. اثبات اقاله یا الزام به حضور خوانده جهت اقاله
 24. استردادمبیع و ثمن
 25. مطالبه وجه التزام مندرج در قرارداد
 26. مطالبه وفای به شرط مشروط بر اینکه مورد معامله قابل ارزیابی باشد .
 27. الزام شرکت بیمه به پرداخت غرامت
 28. انحلال شرکت بازرگانی
 29. بطلان شرکت به لحاظ فقدان شرایط انعقاد عقد
 30. خلع ید
 31. استرداد اموال منقول
 32. مطالبه خسارت ناشی از نشت چاه و ترکیدن لوله آب و فاظلاب
 33. قلع و قمع بنا در صورت اختلاف بر سر مالکیت
 34. دعاوی مربوط به حق تألیف، تصنیف و حق اختراع
 35. ابطال رأی داور در صورتی که موضوع مال باشد
 36. اعتراض به تحدید حدود، دعوای افراز، تقسیم و فروش اموال مشاع در صورت اختلاف در مالکیت
 37. دعوای مالکیت
 38. استرداد لاشه چک، سفته و برات
 39. ابطال صورتجلسه افراز در صورت اختلاف در مالکیت
 40. دعوای بطلان تقسیم مال مشاع در صورت اختلاف در مالکیت
 41. الزام به فروش مال مشاع در صورت اختلاف در مالکیت
 42. درخواست صلح وسازش در امور مالی
 43. اعتراض به عملیات اجرایی راجع به توقیف ملک معیّن
 44. دعوای برائت از پرداخت وجه الکفاله
 45. دعوای تخلیه ید از عین مستاجره یا مرهونه
 46. مطالبه وجه اسناد تجاری بهادار مانند: چک ،سفته ،برات و…
 47. مشاوره حقوقی

در خدمت مردم عزیز ایران میباشد.تمامی خدمات ارائه شده در دفتر حقوقی وکلا بصورت تضمینی میباشد. شما میتوانید برای ارتباط با دفتر حقوقی وکلا و انتخاب بهترین مشاور و انتخاب وکیل پایه یک دادگستری بروی این لینک کلیک کنید و یا با شماره های زیر تماس حاصل فرمایید.

46047179-44479884

 

مشاهده بیشتر »